admin 发表于 2021-10-27 00:08:14

魔兽世界6.23德拉诺单机一键服务端


注:服务端必须解压到D盘才能正常启动
德拉若部分地区传送代码
9传送到德拉若.go 4120.98 -823.243 9.7466 1116
10通天峰.go 936.112 1880.78 214.864 1209
11影月墓地.go 1795.26 -28.8596 261.309 1176
12魔兽争霸群雄.go 1353.09 365.554 44.8138 1179
13奥金顿.go 1909.37 2950.74 16.8461 1182
14悬槌堡.go 3652.15 7805.94 45.6619 1228
15黑石铸造厂.go 260.797 3426.15 306.983 1205

服务端解压密码:
**** Hidden Message *****

下载地址:
**** Hidden Message *****

zhangxiuwei 发表于 2021-10-30 13:01:13

多谢分享啊

6164676 发表于 2022-5-20 23:01:30

先看卡

beckxing 发表于 2022-7-3 11:39:08

支持一下。。。。
页: [1]
查看完整版本: 魔兽世界6.23德拉诺单机一键服务端